در مردادماه  سال جاری 204 نفر در شهر کرمان فوت کردند

 

 

 

 

 

 

 

مدیرعامل آرامستان‌های شهرداری کرمان، از فوت 204 نفر در مردادماه سال جاری در شهر کرمان خبر داد.

محمد علی‌پور ادامه داد: از این تعداد 109 نفر مرد، 74 نفر زن و مابقی کودک بوده اند.

 

وی اضافه کرد: بیشترین علت فوت به ترتیب مربوط به بیماری‌های داخلی با97 نفر، بیماری قلبی 60 نفر ، تصادفات 16 نفر و مابقی مربوط به تصادفات و سکته ها بوده است.

 

مدیرعامل آرامستان‌های شهرداری کرمان ادامه داد: بیشترین رده سنی فوت شدگان بالای 60سال با  118نفر و بعد از آن، بین 40 تا 60 سال به تعداد 50 نفر بوده‌اند .