معرفی مدیران عامل سازمان بهشت زهرا(س):

مدیر عامل سازمان از افراد ذی صلاحیت که علاوه بر داشتن مدرک علمی حداقل لیسانس و تخصص و دارای تجربیات کافی در مسائل مربوط به سازمان می باشد ، انتخاب می گردد.

مدیران اسبق سازمان :

اولین: آقای مهندس نظام الدین خوارزمی

دومین: آقای مهندس سید محسن ثمره هاشمی

آقای مهندس مسعود محمدی فرد

آقای مهندس محمدرضا نارویی

آقای مهندس محمد علی پور

آقای مهندس علی عسکری

مدیر عامل فعلی سازمان :

محمدرضا احمدی