معرفی مدیران عامل سازمان بهشت زهرا(س):

مدیر عامل سازمان از افراد ذی صلاحیت که علاوه بر داشتن مدرک علمی حداقل لیسانس و تخصص و دارای تجربیات کافی در مسائل مربوط به سازمان می باشد ، انتخاب می گردد.

مدیران اسبق سازمان :

اولین: آقای مهندس نظام الدین خوارزمی

دومین: آقای مهندس سید محسن ثمره هاشمی

آقای مهندس مسعود محمدی فرد

آقای مهندس محمدرضا نارویی

مدیر عامل فعلی سازمان :

آقای مهندس محمد علی پور

معرفی مدیر عامل سازمان :

آقای مهندس محمد علی پور  ،  متولد  1348 ،دارای مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی   که دارای 26 سال سابقه کاردر شهرداری میباشد که تاکنون به عنوان  کارشناس دایره درآمدهای شهرداری ،مدیریت کشتارگاه شهررداری ،معاون  اجرایی سازمان بهشت زهرا (س) و در حال حاضر به عنوان سرپرست  سازمان بهشت زهرا (س) کرمان  مشغول بکار می باشد.