طرح آرامستان جدید :


 

 

آرامستان جدید شهر کرمان در شرق کوههای مسجد صاحب الزمان (عج)پیش بینی و طراحی شده است مطالعات اولیه آن توسط شرکت اونیش شرق انجام شده است .آرامستان جدید در زمینی معادل 314هکتار در نظر گرفته شده است،که دو زمین 70هکتاری جهت دفن ویک فضای تجاری 35هکتاری وهمچنین فضای سبز و پارکینگ نیز در آن پیش بینی شده است.فاصله مرکزآرامستان از ورودی جنب مجموعه آموزشی کشاورزی هنرستان رضوان واقع در کمربندی شرقی تقریبا"5/9کیلومتر می باشد