در دیدار مدیران معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و بهشت زهرا مقرر شد؛


برنامه‌ریزی جهت انجام امور رفاهی و تفریحی برای کارکنان سازمان بهشت‌زهرا

 

 


سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان و مدیران این مجموعه با مدیرعامل و برخی کارکنان سازمان بهشت‌زهرا (سلام‌الله‌علیها) دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

 در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های مدون معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان که به حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی شهر نگاه خاص دارد و هم‌چنین مسایل آموزشی و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعۀ شهرداری و نظر به اهمیت رسیدگی به وضعیت روحی و روانی برخی حرفه‌ها، مشاغل و مأموریت‌های کارکنان شهرداری ازجمله اجراییات و بهشت‌زهرا (سلام‌الله‌علیها) که در طول دورۀ کاری، مکرر در معرض فشارهای شدید عاطفی و مشکلاتی از این‌دست قرار دارند، برنامه‌ریزی برای انجام امور رفاهی و تفریحی کارکنان این سازمان‌ها و واحدها در دستور کار معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان قرار گرفته است.

بر همین اساس در دیدار سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری و سایر مدیران معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری با مدیرعامل، سایر مدیران و برخی کارکنان سازمان بهشت‌زهرا (سلام‌الله‌علیها)، سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرمان از نزدیک در جریان مسایل، مشکلات و خواسته‌های مجموعۀ بهشت‌زهرا (سلام‌الله‌علیها) قرار گرفت و با توجه به نیازهای موجود، جهت برنامه‌ریزی مداوم و پیوسته برای انجام برخی امور آموزشی، رفاهی و تفریحی و فعالیت‌های خاص قول مساعد داد.

در این نشست مقرر شد با برگزاری جلسات مداوم و ارتباط مدیران و کارشناسان دو مجموعه، متناسب با امکانات موجود، حرکت مناسبی انجام گیرد.

ضمناً با توجه به این‌که بسیاری از سازمان‌ها و واحدهای شهرداری کرمان و کارکنان شریف این سازمان‌ها و واحدها، دارای شرایط سخت کاری هستند، تأکید شد مجموعۀ معاونت فرهنگی اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، در کنار یک‌دیگر برای کارکنان این‌گونه سازمان‌ها و واحدها، برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشند.

هم‌چنین مقرر شد در اولین فرصت با حضور شهردار کرمان، مدیران ارشد شهرداری و برخی مدیران استانی و خانوادۀ شریف کارکنان زحمت‌کش و بی‌ادعای سازمان بهشت‌زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مهمانی و ضیافت ویژه‌ای برگزار شود.